Menu Zavřeno

Nápověda k informačnímu systému

Profil

Ve svém profilu máte možnost změny hesla, kontaktních údajů, vypnutí nebo zapnutí SMS/emailových upozornění.

Osobní údaje a soukromí

 • Ikonka - Po nahrání ikonky se tato ikonka bude zobrazovat nad Vaším jménem u všech Vašich komentářů.
 • Změna hesla - Pro změnu hesla je nutné zadat Vaše současné heslo a nové heslo, které si přejete nastavit.
 • Telefon Nepovinné - Pro možnost SMS upozornění se musí jednat o mobilní telefonní číslo.
 • Email - Při změně emailu je na nově zadanou adresu odeslán potvrzovací email. Ke změně dojde až po potvrzení tohoto emailu. Platnost potvrzovacího emailu je jeden týden. Pokud je zadán email, který je již na stránkách uveden u jiného člena, tak dojde k sjednocení přihlášení.
 • Číslo účtu Nepovinné - Na uvedené číslo Vám mohou být vypláceny přeplatky, pokud hradíte služby například přes SIPO.
 • Soukromí - Nastavení udává, zda bude Váš email, nebo telefon viditelný pro ostatní členy.

Zasílání upozornění a chování stránek

 • Upozornění - Zde si můžete vybrat, jaká emailová a SMS upozornění si přejete dostávat. SMS upozornění jsou automaticky vypnuta, pokud se na stránky nepřihlásíte déle než 1 rok.
 • Řazení komentářů - Možnost změny řazení komentářů. Nastavení je aplikováno do všech sekcí stránek, kde se komentáře vyskytují.
 • Sledování komentářů
  • Po přidání komentáře automaticky zařadit konverzaci mezi sledované - Po přidání Vašeho komentáře bude daná konverzace automaticky zařazena mezi sledované. Pokud do ní někdo jiný napíše komentář, tak budete upozornění emailem.
  • Automaticky zařadit všechny nové příspěvky na stránkách mezi sledované - Nastavení se vztahuje pouze na příspěvky u kterých je možné přidávat komentáře a u kterých máte aktivní upozornění na email.
 • Velikost písma - Možnost zvětšení, nebo zmenšení písma u tiskových výstupů.

Správce

Sekce správce a její podsekce jsou určeny pouze pro oprávněné osoby. Ostatním nejsou zobrazeny.

Placená verze stránek


Možnost objednat placenou verzi stránek na vybrané období. Dále zde naleznete seznam provedených plateb za placenou verzi stránek a faktury ke stažení.

Nastavení fakturačních údajů
 • Fakturovat na
  • Údaje společenství - Faktura za placenou verzi stránek bude vystavena na údaje SVJ.
  • Údaje dle zadání - Faktura za placenou verzi stránek bude vystavena na níže zadané údaje.
 • Jméno / Název - Celé jméno fyzické, nebo název právnické osoby.
 • Ulice
 • Město, nebo obec
 • PSČ
 • - Nutné uvést, pokud chcete fakturovat na právnickou osobu (firma, SVJ, BD).
 • DIČ - Nutné uvést, pokud je právnická osoba plátcem DPH.

Nastavení údajů SVJ


Nastavení údajů společenství
 • - IČ dle obchodního rejstříku.
 • Název SVJ - Název SVJ dle obchodního rejstříku.
 • Ulice
 • Město, nebo obec
 • PSČ
 • Číslo účtu Číslo účtu SVJ na které členové hradí poplatky.
 • Email - Kontaktní email výboru.
 • Datová schránka - ID datové schránky výboru.

Uvedené údaje jsou zobrazeny v sekci „Informace“. Nejsou-li zadány fakturační údaje, tak jsou také použity na výzvu k platbě při objednávání placené verze stránek a při obdržení platby uvedeny na vystavenou fakturu.

Nastavení stránek


 • Chování stránek
  • Možnost nastavovat členům roli „Člen družstva“ - Vhodné zejména v případech, kdy ve Vašem domě funguje současně jak SVJ, tak bytové družstvo.
Fotografie domu na přihlašovací stránce
 • Fotografie - Fotografie musí mít šířku minimálně 318px. Doporučeno je použítí fotografie focené na šířku.

Text na přihlašovací stránce
 • Nadpis - Uvítací nadpis.
 • Text - Libovolný text, který bude zobrazen na přihlašovací stránce. V tomto textu můžete například odkazovat na dokumenty ze stránek, které jsou označeny jako veřejné. Půjdou z přihlašovací stránky stáhnout bez nutnosti přihlášení.

Na přihlašovací stránku nedoporučujeme uvádět emailové adresy v nechráněné podobě. Tato stránka je veřejná. Může být indexována vyhledávači a následně na uvedenou adresu chodit větší množství nevyžádané pošty. Chráněný tvar adresy je například: nasemailsvj (zavináč) seznam.cz


Zasílání výzev k platbě a faktur
 • Email

Výzvy k platbě a faktury za placenou verzi stránek se zasílají na společný email výboru a na emaily jednotlivých členů výboru, kteří jsou na stránkách aktivní.
Zde můžete zadat další email na který se výzva a faktura zašle. Může se jednat například o email účetní SVJ, která má platby na starost.

Skupiny členů


V této sekci naleznete možnost vytvořit si vlastní skupiny členů a používat je v různých sekcích stránek pro omezení příspěvků/dokumentů na dané členy z vybrané skupiny.
Omezené příspěvky a dokumenty jsou viditelně označeny ikonou (například výbor). Zda je příspěvek, nebo dokument omezen vidí pouze oprávněné osoby.

Vytvořené skupiny doplňují automaticky generované skupiny, kterýmu jsou:

 • Výbor společenství - Označení výbor. Zde patří role předseda, místopředseda, člen výboru, pověřený a jejich externí varianty.
 • Vlastníci jednotek vchodu X - Označení vchod X
 • Bydlící v jednotkách vchodu X - Označení vchod X
 • Vlastníci a bydlící v jednotkách vchodu X - Označení vchod X
 • Vlastníci jednotky X/X - Označení jednotka X/X
 • Bydlící v jednotce X/X - Označení jednotka X/X
 • Vlastníci a bydlící v jednotce X/X - Označení jednotka X/X
 • Role - Označení role

Seznam vchodů a jednotek pro tyto skupiny lze definovat v sekci „Jednotky“.
Vlastnictví, obývaná jednotka a role se nastavuje jednotlivým členům v sekci „Členové“.
Nastavením jsou poté tito členové automaticky zařazení do výše uvedených skupin.

Přidat skupinu

 • Název skupiny
 • Přidat členy - Vyberte členy, kteří mají být součástí vytvořené skupiny. Výběr více členů najednou je možný podržením klávesy Ctrl a kliknutím myši na vybrané členy.

Členy je z vytvořené skupiny možné dodatečně vyřadit, nebo přiřadit nové úpravou skupiny.

Typy měřidel


V této sekci naleznete seznam typů měřidel. Kromě výchozích typů je také možné přidat vlastní typy měřidel.
Vytvořené typy měřidel lze používat v sekci „Měřidla“

Přidat typ měřidla

 • Typ měřidla - Uveďte název typu měřidla.
 • Měrná jednotka - Uveďte jednotku ve které daný typ měřidla měří hodnoty.

Aktualizace z katastru


Seznam vlastníků s jejich vlastnickými podíly lze automaticky aktualizovat výpisem z katastru. Změny tak není nutné zapisovat ručně.

UPOZORNĚNÍ: Funkce používá jako zdroj dat výpis z katastru, jehož formát se může bez ohlášení změnit a způsobit nefunkčnost aktualizace. Vzhledem k této skutečnosti je funkce poskytována bez záruky. V případě, že narazíte na problém, tak nám ho nahlaste na technickou podporu a připojte nahrávaný výpis jako přílohu k emailu.

Načtení aktuálních dat z katastru

 • Výpis z katastru - Vyberte výpis z katastru, který máte uložen na disku počítače. Jak získat výpis z katastru naleznete popsáno níže.

Postup získání výpisu z katastru

Navštivte stránku nahlížení do katastru nemovitostí. Vyhledejte stavbu zadáním obce, části obce a čísla popisného. Jakmile se Vám zobrazí seznam vlastníků, tak proveďte uložení stránky do souboru. Postup uložení se mírně liší dle toho, jaký používáte internetový prohlížeč.

 • Internet Explorer - Soubor -> Uložit jako... -> Uložit jako typ: Webová stránka, pouze HTML
 • Firefox - Soubor -> Uložit stránku jako... -> Uložit jako typ: Webová stránka, pouze HTML
 • Chrome - Menu -> Další nástroje -> Uložit stránku jako... -> Uložit jako typ: Webová stránka, pouze HTML

Uložený výpis s vlastníky vyberete při nahrání dat. Po nahrání je zobrazeno rozhraní, kde jsou přehledně patrné změny ve vlastnících oproti aktuálnímu výpisu z katastru. Rozhraní je rozděleno na tři části a je v nich možné provést následující akce:

 • Nově nalezení vlastníci
  • Přidat jako nového - Nachází-li se ve výpisu z katastru vlastník, který není zanesen na stránkách, tak je možné ho přidat.
  • Přiřadit k vybranému - Pokud je na stránkách vlastník pojmenován zkráceně například „SBD Stavol“, tak je přiřazením možné určit, že v katastru je vlastník veden jako „Stavební bytové družstvo Stavol“. Všechny příští aktualizace si již tyto dva vlastníky spojí dohromady. Smazání alternativního jména je možné v úpravě člena (sekce „Členové“).
  • Přejmenovat vybraného - Tato volba je učena pouze pro případy, kdy u vlastníka došlo ke změně jména. Pokud se jedná o jinou osobu, tak použijte akci Přidat jako nového.
 • Stávající vlastníci
  • Aktualizovat podíl - Pokud nesouhlasí vlastnický podíl, tak dojde k jeho aktualizaci.
 • Vlastníci, kteří nebyli nalezeni v katastru
  • Nastavit jako bývalého - Pokud se vlastník ze stránek nenachází v katastru, tak je možné nastavit ho jako bývalého vlastníka. Jako datum ukončení členství je vloženo aktuální datum.

Insolvenční rejstřík


Seznam vlastníků v SVJ lze hromadně kontrolovat v insolvenčním rejstříku (ISIR). Kontrolu lze provádět jednou týdně.

Ke správné kontrole je vyžadováno, aby měli vlastníci v sekci „Členové“ vyplněný ISIR identifikátor. Tím je rodné číslo, datum narození, nebo IČ.
Nejpřesnějším identifikátorem je rodné číslo a IČ. Méně přesné je datum narození, které vyžaduje, aby jméno vlastníka na stránkách bylo uvedeno v pořadí Příjmení Jméno. Bez správného příjmení a jména nelze na základě data narození v rejstříku přesně vyhledávat.

Po spuštění kontroly jsou vlastníci přidáni ke kontrole. Samotný proces kontroly může trvat i několik minut v závislosti na tom, kolik máte v SVJ vlastníků a zda se aktuálně nekontrolují vlastníci z jiného SVJ. Rychlost odbavení je jeden vlastník za sekundu.

UPOZORNĚNÍ: Funkce používá ke kontrole externí databázi ministerstva spravedlnosti, která může být nedostupná, nebo změnit formát komunikačního rozhraní. Vzhledem k této skutečnosti je funkce poskytována bez záruky. V případě, že narazíte na problém, tak nám ho nahlaste na technickou podporu.

Stavy kontroly

- Pro vlastníka nebyla spuštěna kontrola.
- Není v insolvenci.
- Je v insolvenci.
- Čeká se na provedení kontroly.
- Identifikátor v ISIR uložený u vlastníka není rodné číslo, datum narození, nebo IČ.
- Chyba kontaktování insolvenčního rejstříku.

Nastavení oprávnění


Tato sekce je určena pro detailní řízení oprávnění na stránkách. Ve výchozím stavu jsou všechna oprávnění již logicky nastavena, takže v této sekci není třeba provádět žádné změny.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodným zásahem do nastavení oprávnění může dojít k nedostupnosti některých funkcí stránek, nebo zobrazení osobních údajů nevhodným osobám. V případě, že si nejste s nastavením jisti, tak nás kontaktujte.

Pokud by se Vám podařilo provést nějaká nevhodná nastavení, tak je možné využít tlačítka pro obnovu všech nastavení do výchozích hodnot.

Úrovně nastavení

 • Role - Nastavení platná pro vybranou roli.
 • Všichni - Nastavení platná pro všechny. Vhodné například pro zakázání celé sekce stránek, kterou nechcete v SVJ používat.
 • Skupina členů - Nastavení platná pro vybranou skupinu členů.
 • Člen - Nastavení platná pro konkrétního vybraného člena.

Možné stavy oprávnění

- Oprávnění není definováno. Jeho hodnota je odvozena od nastavení v nadřazené úrovni.
- Oprávnění je povoleno.
- Oprávnění je zakázáno.


Vyhodnocení úrovní nastavení


hlasování

Nejvyšší úrovní oprávnění je nastavení pro konkrétního člena. Pokud není definováno, tak se postupuje níže až po role, kde jsou nastavena naše výchozí oprávnění. Jejich hodnoty si můžete libovolně měnit.

V případě, že je člen ve více skupinách členů, kde jedna má oprávnění povoleno a druhá zakázáno, tak je oprávnění vyhodnoceno jako zakázané.


Výchozí oprávnění rolí

Níže si můžete zobrazit výchozí oprávnění pro vybranou roli. Tato výchozí oprávnění lze libovolně měnit.

Role

Doplňující informace

Uživatel jednotky je role určená pro nájemníky a rodinné příslušníky, kteří bydlí v jednotce, ale nevlastní ji.

Externí role jsou určeny pouze pro osoby, které nejsou členem daného SVJ.

Role zástupce získává většinu oprávnění zastupovaného člena.

Člen družstva je speciální role dostupná po aktivaci v sekci „Správce“. Její použití je vhodné zejména v případech, kdy ve Vašem domě funguje současně jak SVJ, tak bytové družstvo.

Oprávnění k emailovým a SMS upozorněním určuje pouze, zda má daná role možnost tato upozornění dostávat. Jaká upozornění člen ve skutečnosti obdrží si určuje člen sám nastavením ve svém profilu.

Doména a DNS


Sekce je určená pro správu domény, pokud chcete stránky provozovat pod vlastní doménou (adresou). Například nasdum.cz. Sekce obsahuje:

 • Návod jak postupovat v případě, že chcete stránky provozovat pod vlastní doménou.
 • Přidání domény do našich DNS serverů.
 • Sledování stavu domény (její směrování) a možnost určit správce domény.
 • Odeslání žádosti o změnu adresy na vlastní doménu.
 • Možnost instalace vlastního zakoupeného SSL certifikátu, nebo využití certifikátu od certifikační autority Let's Encrypt zdarma.
 • Úpravy DNS záznamů domény.

Záznam aktivity


V této podsekci naleznete záznam aktivity všech členů na stránkách za posledních 90 dní.

Záznam odeslaných emailů


Veškeré odeslané emaily ze stránek jsou zaznamenány a je u nich zjišťován stav doručení. Možné stavy jsou:

- Stav doručení emailu nebyl zjištěn.
- Cílový mailserver email přijal.
- Cílový mailserver email nepřijal. Zpráva nebyla doručena.

Stav doručeno potvrzuje, že cílový server email přijal. Nemusí to však znamenat, že byl email skutečně doručen do schránky příjemce a že si ho přečetl. To může být například v těchto případech:

 • Zpráva byla vyhodnocena jako nevyžádaná pošta a mohla být smazána, nebo přesunuta do speciální složky pro nevyžádanou poštu.
 • Na cílové emailové adrese je nastaveno přesměrování na jinou emailovou adresu, která poštu nepřijímá.
 • Mailserver zprávu přijme na úrovni SMTP protokolu, ale dále ji nepředá.

Každý záznam emailu je možné rozkliknout a zobrazit podrobné informace o daném emailu, včetně jeho obsahu. Hesla a potvrzovací odkazy jsou v obsahu skryty.

Záznamy jsou k dispozici s historií až 90 dní.

Záznam odeslaných SMS


Veškeré odeslané SMS zprávy ze stránek jsou zaznamenány a je u nich zjišťován stav odeslání. Možné stavy jsou:

- Stav nebyl zjištěn.
- SMS brána zprávu přijala a odeslala.
- SMS brána zprávu přijala, ale odeslání se nezdařilo.

Záznamy jsou k dispozici s historií až 90 dní.

Informace

Informace o SVJ

V této sekci jsou uvedeny základní informace o SVJ. Informace je možné upravit v sekci „správce“ pod nabídkou „Nastavení údajů“.

Seznam členů výboru je zobrazen na základě nastavených rolí v sekci „Členové“.

Informace o SVJ si můžete nechat skrýt kliknutím na odkaz „Skrýt“. Pokud toto skrytí provedete za oprávněnou osobu, tak je platné stále pouze pro Vás. Ostatní mají informaci zobrazenou, dokud si ji také sami neskryjí.

Obecné informace

Volně upravitelná oblast pro informace, které chcete, aby měli všichni členové zobrazeny po přihlášení na stránky. Úprava je možná kliknutím na odkaz „Upravit obecné informace“.

Oznámení

V této sekci je zobrazen seznam všech oznámení. Oprávněné osoby zde mohou přidat nové oznámení.

Nové oznámení

Povinné údaje
 • Název oznámení - Krátký název oznámení, který bude zobrazen v seznamu oznámení.
 • Obsah oznámení - Kompletní obsah oznámení.
Nepovinné údaje
 • Sledování komentářů - V případě zaškrtnutí budete emailem upozorněni na každý komentář přidaný k tomuto oznámení.
 • Upozornění na oznámení - Možnost rozeslání upozornění na oznámení formou emailu a SMS.
 • Pouze pro vybranou skupinu členů - Možnost omezit oznámení pouze pro vybranou skupinu členů.
  Oznámení bude zobrazeno pouze členům z této skupiny a případná emailová a SMS upozornění budou také odeslána pouze členům z této skupiny.
  Omezené oznámení je označeno například ikonkou role. Oprávněné osoby mají k oznámení přístup bez omezení.
 • Mimo vybranou skupinu členů - Možnost omezení jako je uvedené o bod výše, ale přístup budou mít všichni, mimo členů z vybrané skupiny.
  Pokud je volba použita v kombinaci s výše uvedenou, tak omezuje ne v rámci všech členů, ale v rámci členů povolených volbou výše.
  Takto omezené oznámení je označeno například ikonkou - role.
 • Přidat přílohy - Velikost jedné přílohy nesmí překročit 10MB a maximální počet příloh je 5 (20 u oprávněných osob). Více souborů lze vybrat táhnutím myši, nebo podržením klávesy „ctrl“ a klikáním na vybrané soubory. V případě nefunkčního výběru více souborů aktualizujte svůj internetový prohlížeč.
  • Přidat nahrané přílohy také do sekce dokumenty - Zaškrtnutím této volby mohou oprávněné osoby nahrané přílohy zařadit automaticky také do sekce „Dokumenty“.

Po přidání oznámení je jeho celé znění rozesláno na emailové adresy členům SVJ a formou upozornění jako SMS zpráva na mobilní telefon. Toto chování předpokládá, že má daný člen ve svém profilu povolen příjem emailových (výchozí) a SMS upozornění na nová oznámení.

Upozornění na oznámení není odesíláno členovi, který oznámení přidal.

Akce

 • Tisk - Zobrazí oznámení ve formátu pro tisk. Takto vytištěné oznámení je možné vyvěsit na nástěnce v domě, nebo umístit do poštovních schránek.
 • Upravit - Upravit oznámení může pouze člen, který oznámení vytvořil.
 • Smazat - Smazat oznámení může pouze člen, který oznámení vytvořil.

Přidat komentář

Jakýkoliv člen zde může přidat svůj komentář k oznámení a připojit k němu přílohy. Všichni členové, kteří mají aktivní sledování tohoto oznámení obdrží informační email o novém komentáři.

Hlášení závad

V této sekci je zobrazen seznam všech nahlášených závad přehledně rozdělených na vyřešené, nevyřešené a řešené závady. Všichni členové zde mohou nahlásit novou závadu a oprávněné osoby mohou závadu nastavit jako řešenou, nebo uzavřít jako vyřešenou.

Informace o tom, kdo a kdy změnil stav závady na „řeší se“, nebo „vyřešeno“ je zobrazeno v seznamu závad po najetí myši na text  vyřešeno, popřípadě řeší se.

K správnému využití této sekce stránek je nutné, aby byl mezi členy zanesen někdo, kdo bude na nahlášené závady reagovat.
Tento člen by měl mít nastavenou funkční emailovou adresu a mobilní telefon pro případný příjem SMS upozornění.

Nahlásit závadu

Povinné údaje
 • Název závady - Krátký název závady, který bude zobrazen v seznamu závad.
 • Popis závady - Podrobný popis závady.
Nepovinné údaje
 • Sledování komentářů - V případě zaškrtnutí budete emailem upozorněni na každý komentář přidaný k této závadě.
 • Přidat přílohy - Velikost jedné přílohy nesmí překročit 10MB a maximální počet příloh je 5 (20 u oprávněných osob). Více souborů lze vybrat táhnutím myši, nebo podržením klávesy „ctrl“ a klikáním na vybrané soubory. V případě nefunkčního výběru více souborů aktualizujte svůj internetový prohlížeč.
  • Přidat nahrané přílohy také do sekce dokumenty - Zaškrtnutím této volby mohou oprávněné osoby nahrané přílohy zařadit automaticky také do sekce „Dokumenty“.

Po nahlášení závady je její celé znění rozesláno na emailové adresy členům výboru, správci domu a formou upozornění jako SMS zpráva na mobilní telefon. Toto chování předpokládá, že má daný člen ve svém profilu povolen příjem emailových (výchozí) a SMS upozornění na nově nahlášené závady.

Upozornění na nahlášenou závadu není odesíláno členovi, který závadu nahlásil. O změně stavu závady je člen, který závadu nahlásil informován emailem. Toto chování předpokládá, že má daný člen ve svém profilu povolen příjem emailových (výchozí) upozornění na změnu stavu nahlášené závady.

Akce

 • Upravit - Upravit závadu může pouze člen, který závadu nahlásil.
 • Smazat - Smazat závadu může pouze člen, který závadu nahlásil.
 • Řeší se - Změní stav závady na „řeší se“. Změnit takto stav závady může pouze člen, který závadu nahlásil, nebo oprávněná osoba.
 • Vyřešeno - Změní stav závady na „vyřešeno“. Změnit takto stav závady může pouze člen, který závadu nahlásil, nebo oprávněná osoba.
 • Nevyřešeno - Změní stav závady na „nevyřešeno“. Změnit takto stav závady může pouze člen, který závadu nahlásil, nebo oprávněná osoba.

Přidat komentář

Jakýkoliv člen zde může přidat svůj komentář k závadě a připojit k němu přílohy. Všichni členové, kteří mají aktivní sledování této závady obdrží informační email o novém komentáři.

Kalendář

V této sekci mohou oprávněné osoby přidávat události spojené s chodem SVJ.

Do kalendáře jsou automaticky zařazovány připravované schůze výboru, shromáždění vlastníků a hlasování s nastaveným datem ukončení hlasování.

Přidat událost

Povinné údaje
 • Název - Krátký název události.
 • Barva - Nastavení barvy, pod kterou bude událost zobrazena v kalendáři.
 • Popis - Podrobný popis události.
 • Trvání
  • Celý den - Zvolte, pokud nechcete určovat čas události.
  • Začátek - Datum začátku události. Pokud se nejedná o celodenní událost, tak i čas začátku události.
  • Konec - Datum konce události. Pokud se nejedná o celodenní událost, tak i čas konce události. Maximální délka trvání události je 28 dní.
Nepovinné údaje
 • Upozornění na událost - Vyberte kolik dní předem si přejete odeslat upozornění na událost. Upozornění jsou odesílána emailem a SMS zprávou v 13:00.
 • Opakování - Vyberte interval, pokud chcete, aby se událost pravidelně opakovala a případný konec opakování.
 • Pouze pro vybranou skupinu členů - Možnost omezit událost pouze pro vybranou skupinu členů.
  Událost bude zobrazena pouze členům z této skupiny a případná emailová a SMS upozornění budou také odeslána pouze členům z této skupiny.
  Omezená událost je označena například ikonkou role. Oprávněné osoby mají k události přístup bez omezení.
 • Mimo vybranou skupinu členů - Možnost omezení jako je uvedené o bod výše, ale přístup budou mít všichni, mimo členů z vybrané skupiny.
  Pokud je volba použita v kombinaci s výše uvedenou, tak omezuje ne v rámci všech členů, ale v rámci členů povolených volbou výše.
  Takto omezená událost je označena například ikonkou - role.
 • Přidat přílohy - Velikost jedné přílohy nesmí překročit 10MB a maximální počet příloh je 5 (20 u oprávněných osob). Více souborů lze vybrat táhnutím myši, nebo podržením klávesy „ctrl“ a klikáním na vybrané soubory. V případě nefunkčního výběru více souborů aktualizujte svůj internetový prohlížeč.
  • Přidat nahrané přílohy také do sekce dokumenty - Zaškrtnutím této volby mohou oprávněné osoby nahrané přílohy zařadit automaticky také do sekce „Dokumenty“.

Příprava shromáždění, příprava schůze výboru

Tato sekce slouží k plánování nové schůze výboru, shromáždění vlastníků, nebo zanesení starších schůzí do sekce proběhlé schůze. Nové schůze výboru a shromáždění vlastníků je možné krok po kroku naplánovat a ve výsledku rozeslat členům emailové pozvánky.

Plánování schůze výboru a shromáždění vlastníků mohou provádět pouze oprávněné osoby.

 • Termín konání - Pokud nastavíte datum do minulosti, tak bude možné schůzi/shromáždění přidat do sekce proběhlé schůze. Pokud do budoucnosti, tak na ni bude možné zaslat pozvánky.
 • Místo konání - Určení místa konaní.
 • Program - Možnost přidávání libovolného počtu programových bodů a usnesení. Pořadí přidaných bodů programu lze měnít přetažením bodu programu myší za ikonku .
 • Dokumenty - Seznam dokumentů, které jsou ke schůzi/shromáždění přiřazeny. Dokumenty je možné přidat a přiřadit v sekci „Dokumenty“, pokud je stanoven termín schůze/shromáždění.
 • Doplňující informace - Libovolný text, který bude součástí pozvánky.
 • Tisk - Možnost tisku vyžaduje mít nastaveno alespoň jedno téma, místo konání a termín.
  • Pozvánka - Zobrazí pozvánku na shromáždění vlastníků ve formátu pro tisk. Takto vytištěnou pozvánku je možné vyvěsit na nástěnce v domě, nebo umístit do poštovních schránek.
  • Prezenční listina dle jmen - Zobrazí prezenční listinu na shromáždění vlastníků ve formátu pro tisk. Listina je řazena abecedně dle jmen členů. U každého člena je zobrazena jednotka, kterou člen vlastní. Toto zobrazení vyžaduje mít u člena přiřazené číslo jednotky. Přiřazení se provádí v sekci „Členové“.
  • Prezenční listina dle jednotek - Zobrazí prezenční listinu na shromáždění vlastníků ve formátu pro tisk. Listina je řazena číselně dle jednotek. U každé jednotky je uveden podíl jednotky na společných prostorech (vyžaduje nastavení podílu v sekci „Jednotky“) a u každého člena případný spoluvlastnický podíl na jednotce (vyžaduje nastavení spoluvlastnického podílu v sekci „Členové“). Pokud člen vlastní více jednotek, tak je v listině uveden vícekrát dle počtu jednotek.
 • Akce - Veškeré akce vyžadují mít nastaveno alespoň jedno téma, místo konání a termín.
  • Potvrdit a rozeslat pozvánky - Schůze bude potvrzena a všem členům budou rozeslány emailové pozvánky obsahující termín, místo konání, body programu, seznam dokumentů s odkazem ke stažení a doplňující informace. V případě plánování schůze výboru budou pozvánky odeslány pouze členům výboru.
  • Znovu rozeslat pozvánky - Jestliže došlo po rozeslání pozvánek ke změně termínu, nebo místa konání, tak je možné pozvánky odeslat znovu. Tato opakovaná emailová pozvánka má v textu uvedeno, že došlo ke změně oproti předchozí.
  • Vložit do proběhlých schůzí - Pokud byl termín konání nastaven do minulost, tak je možné schůzi/shromáždění vložit do sekce proběhlé schůze.

Den před termínem schůze/shromáždění je všem členům odeslána SMS připomínka. Toto chování předpokládá, že má daný člen ve svém profilu povolen příjem těchto SMS zpráv a má nastaveno mobilní telefonní číslo.

Po uplynutí termínu konání je tato schůze/shromáždění společně se všemi komentáři automaticky přesunuta do sekce proběhlé schůze a sekce příprava je k dispozici pro nové plánování schůze/shromáždění.

Přidat komentář

Jakýkoliv člen zde může přidat svůj komentář a připojit k němu přílohy. Navrhovat body programu, nebo o těchto bodech diskutovat. Všichni členové, kteří mají aktivní sledování této schůze obdrží informační email o novém komentáři.

Proběhlé schůze

V této sekci naleznete seznam všech již proběhlých schůzí výboru a shromáždění vlastníků.
Schůze je možné rozkliknout a zobrazit si tak jejich podrobnosti včetně zápisu ze schůze a případné diskuse, která ke schůzi/shromáždění probíhala.

Potřebujete-li do této sekce zadat již proběhlou schůzi/shromáždění, které nebylo vytvořeno přes stránky svjo.cz, tak využijte sekce příprava shromáždění, příprava schůze výboru a stanovte datum do minulosti.

U proběhlých schůzí a shromáždění je dodatečně možné upravovat doplňující informace a přidávat dokumenty ze sekce „Dokumenty“.

Hlasování

V této sekci mohou oprávněné osoby přidat nové hlasování. Zákony neumožňují platné hlasování členů prostřednictvím internetu. Tato sekce je proto vhodná ke zjištění předběžného názoru členů na hlasovanou otázku ještě před tím, než bude plnohodnotně hlasována na příštím shromáždění vlastníků.

Každý člen má v hlasování jeden hlas s výjimkou partnerů v SJM, kteří mají jeden hlas dohromady. Za člena může hlasovat zástupce.

Přidat hlasování

Povinné údaje
 • Hlasovací otázka - Krátké znění hlasovací otázky.
 • Možné odpovědi - Vypište všechny možné odpovědi na hlasovací otázku. Každou do jednoho pole. Minimální počet odpovědí je 2, maximální 5.
Nepovinné údaje
 • Doplňující informace - Pokud máte k hlasované otázce další doplňující informace důležité pro rozhodnutí členů v hlasování, tak je zde uveďte.
 • Automatické ukončení hlasování - Možnost zadání data a času, kdy má být hlasování automaticky ukončeno.
 • Výsledky hlasování - Možnost určit, zda mají být výsledky hlasování zobrazeny průběžně, nebo až po ukončení hlasování.
 • Sledování komentářů - V případě zaškrtnutí budete emailem upozorněni na každý komentář přidaný k tomuto hlasování.
 • Upozornění na přidané hlasování - Možnost vypnutí rozeslání upozornění na email a formou SMS.
 • Pouze pro vybranou skupinu členů - Možnost omezit hlasování pouze pro vybranou skupinu členů.
  Hlasování bude zobrazeno pouze členům z této skupiny a případná emailová a SMS upozornění budou také odeslána pouze členům z této skupiny.
  Omezené hlasování je označeno například ikonkou role. Oprávněné osoby mají k hlasování přístup bez omezení.
 • Mimo vybranou skupinu členů - Možnost omezení jako je uvedené o bod výše, ale přístup budou mít všichni, mimo členů z vybrané skupiny.
  Pokud je volba použita v kombinaci s výše uvedenou, tak omezuje ne v rámci všech členů, ale v rámci členů povolených volbou výše.
  Takto omezené hlasování je označeno například ikonkou - role.
 • Přidat přílohy - Velikost jedné přílohy nesmí překročit 10MB a maximální počet příloh je 5 (20 u oprávněných osob). Více souborů lze vybrat táhnutím myši, nebo podržením klávesy „ctrl“ a klikáním na vybrané soubory. V případě nefunkčního výběru více souborů aktualizujte svůj internetový prohlížeč.
  • Přidat nahrané přílohy také do sekce dokumenty - Zaškrtnutím této volby mohou oprávněné osoby nahrané přílohy zařadit automaticky také do sekce „Dokumenty“.

Po přidání hlasování je znění hlasovací otázky s výzvou ke hlasování rozesláno na emailové adresy členům SVJ a formou upozornění jako SMS zpráva na mobilní telefon. Toto chování předpokládá, že má daný člen ve svém profilu povolen příjem emailových (výchozí) a SMS upozornění na nová hlasování.

Upozornění na hlasování není odesíláno členovi, který hlasování přidal.

Akce

 • Tisk - Zobrazí výsledky hlasování ve formátu pro tisk.
 • Smazat - Smazat hlasování může pouze člen, který hlasování vytvořil.
 • Ukončit hlasování - Ukončit hlasování může pouze člen, který hlasování vytvořil.

Přidat komentář

Jakýkoliv člen zde může přidat svůj komentář k hlasování a připojit k němu přílohy. Všichni členové, kteří mají aktivní sledování tohoto hlasování obdrží informační email o novém komentáři.

Diskuse

Volná diskuse o dění v domě a jeho okolí pro všechny členy.

Nové téma

Povinné údaje
 • Téma diskuse - Krátký název tématu, který bude zobrazen v seznamu diskusí.
 • Obsah příspěvku - Plné znění tématu o kterém chcete diskutovat.
 • Přidat přílohy - Velikost jedné přílohy nesmí překročit 10MB a maximální počet příloh je 5 (20 u oprávněných osob). Více souborů lze vybrat táhnutím myši, nebo podržením klávesy „ctrl“ a klikáním na vybrané soubory. V případě nefunkčního výběru více souborů aktualizujte svůj internetový prohlížeč.
  • Přidat nahrané přílohy také do sekce dokumenty - Zaškrtnutím této volby mohou oprávněné osoby nahrané přílohy zařadit automaticky také do sekce „Dokumenty“.
Nepovinné údaje
 • Sledování komentářů - V případě zaškrtnutí budete emailem upozorněni na každý komentář přidaný k tomuto tématu v diskusi.
 • Pouze pro vybranou skupinu členů - Možnost omezit téma pouze pro vybranou skupinu členů.
  Téma bude zobrazeno pouze členům z této skupiny a případná emailová upozornění budou také odeslána pouze členům z této skupiny.
  Omezené téma je označeno například ikonkou role. Oprávněné osoby mají k tématu přístup bez omezení.
 • Mimo vybranou skupinu členů - Možnost omezení jako je uvedené o bod výše, ale přístup budou mít všichni, mimo členů z vybrané skupiny.
  Pokud je volba použita v kombinaci s výše uvedenou, tak omezuje ne v rámci všech členů, ale v rámci členů povolených volbou výše.
  Takto omezené téma je označeno například ikonkou - role.

Akce

 • Upravit - Upravit téma diskuse může pouze člen, který téma vytvořil.
 • Smazat - Smazat téma diskuse může pouze člen, který téma vytvořil za předpokladu, že v něm již nejsou vloženy komentáře jiných členů.

Přidat komentář

Jakýkoliv člen zde může přidat svůj komentář k diskusi a připojit k němu přílohy. Všichni členové, kteří mají aktivní sledování tohoto tématu diskuse obdrží informační email o novém komentáři.

Dokumenty

Oprávněné osoby zde mohou nahrávat veškeré dokumenty související s chodem SVJ do vybraných kategorií. Členové si tyto dokumenty mohou kdykoliv stáhnout.

Veškeré dokumenty je možné přiřadit ke konkrétní schůzi/shromáždění. Takto přiřazený dokument je u názvu kategorie označen symbolem , který odkazuje na konkrétní schůzi/shromáždění.

Přidat/upravit dokument

Povinné údaje
 • Zdroj dokumentu
  • Soubor z disku počítače - Pro nahrání dokumentu bude použit soubor z disku Vašeho počítače.
  • Odkaz z internetu - Jako dokument bude použit odkaz na jiný zdroj uložený v internetu. Cílem odkazu může být dokument, článek, nebo i video. Takto přidaný dokument bude v seznamu označen ikonkou .
 • Vyberte soubor - V případě, že byl zvolen zdroj dokumentu jako soubor z disku počítače.
 • Název souboru - V případě, že byl zvolen zdroj dokumentu jako odkaz z internetu. Uveďte název odkazovaného souboru.
 • Odkaz - V případě, že byl zvolen zdroj dokumentu jako odkaz z internetu. Uveďte http(s):// adresu odkazovaného dokumentu. Pokud přestane být cílový odkaz v internetu funkční, nebude možné dokument stáhnout.
 • Datum - Při nahrávání starších dokumentů je můžete datovat do minulosti a dosáhnout tak věrohodného řazení dle data.
 • Kategorie - Výběr kategorie pro nahrávaný dokument.
Nepovinné údaje
 • Název dokumentu - Uveďte plný název dokumentu. V případě nevyplnění bude jako název dokumentu použit název souboru.
 • Přiřazení dokumentu
  • K shromáždění - Možnost výběru shromáždění pro přiřazení dokumentu. Takto přiřazený dokument bude zobrazen ke stažení i u vybraného shromáždění.
  • K schůzi výboru - Možnost výběru schůze výboru pro přiřazení dokumentu. Takto přiřazený dokument bude zobrazen ke stažení i u vybrané schůze výběru.
  • K jednotce - Možnost výběru jednotky pro přiřazení dokumentu. Takto přiřazený dokument bude zobrazen ke stažení i v profilu vybrané jednotky.
 • Pouze pro vybranou skupinu členů - Možnost omezit dokument pouze pro vybranou skupinu členů.
  Dokument bude zobrazen pouze členům z této skupiny a případná emailová upozornění budou také odeslána pouze členům z této skupiny.
  Omezený dokument je označen například ikonkou role. Oprávněné osoby mají k dokumentu přístup bez omezení.
 • Mimo vybranou skupinu členů - Možnost omezení jako je uvedené o bod výše, ale přístup budou mít všichni, mimo členů z vybrané skupiny.
  Pokud je volba použita v kombinaci s výše uvedenou, tak omezuje ne v rámci všech členů, ale v rámci členů povolených volbou výše.
  Takto omezený dokument je označen například ikonkou - role.
 • Veřejný dokument - Dokument bude možné stáhnout pomocí odkazu i bez přihlášení na stránky. Volbu nedoporučujeme kombinovat s omezeními pro skupiny členů. Přílohy zařazené do dokumentů nelze označit jako veřejné. Přístup k nim se řídí přístupem k příspěvku, ke kterému příloha náleží.
 • Rozeslání upozornění - Při aktivování této volby budou členové o nahraní dokumentu informováni emailem.

Filtr dokumentů

Nastavením filtru dojde k zobrazení pouze těch dokumentů, které odpovídají zvoleným parametrům.

 • Kategorie
 • Rok
 • Shromáždění
 • Schůze výboru
 • Jednotka
 • Veřejný dokument
 • Dostupný pro roli „Uživatel jednotky“
 • Pro vlastníky jednotky
 • Název - Uveďte název, nebo část názvu dokumentu. Diakritika není rozlišována. Minimální počet zadaných znaků jsou 2.
 • Popisek - Uveďte popisek, nebo část popisku dokumentu. Diakritika není rozlišována. Minimální počet zadaných znaků jsou 2.

Akce

Členové

V této sekci naleznete seznam všech členů společně s jejich kontakty. Kontakty všech členů jsou zobrazeny výhradně oprávněným osobám. Běžný člen vidí pouze své kontakty a kontakty členů, kteří si ve svém profilu povolili zobrazení kontaktů.
Pokud je emailový kontakt člena zobrazen červeně, tak to znamená, že na uvedenou adresu nelze doručovat emaily. V tomto případě je vhodné daného člena kontaktovat jiným způsobem, popřípadě od něj získat jinou funkční adresu.

Oprávněné osoby mají v této sekci možnost přidávat/upravovat členy. Běžní členové si mohou přidat své uživatele jednotek.


 • Přidání člena - Umožňuje přidat nového člena, správce domu, nebo správce stránek.
 • Tisk - Možnost tisku aktuálního zobrazení.
 • Export do CSV - Možnost exportu zobrazení do formátu CSV.
 • Zaslání přístupu - Na zadanou emailovou adresu jsou odeslány přihlašovací údaje na stránky. Součástí zprávy je jméno a emailová adresa osoby, která člena aktivovala. Zaslání přístupu je možné jednou za dva dny provést i hromadně pro všechny členy.
 • Znovuzaslání přístupu - Pokud se člen na stránky stále nepřihlásil (indikováno ikonkou ), tak je možné mu zaslat nové přihlašovací údaje znovu. Pokud byla důvodem nepřihlášení na stránky špatně zadaná emailová adresa, tak je nutné provést její změnu v úpravě člena. Znovuzaslání přístupu je možné provést jednou za dva dny i hromadně pro všechny členy.
 • Upravit člena - Nesouhlasí-li nějaký údaj u daného člena, tak je možné provést jeho úpravu. Pokud upravíte emailovou adresu, tak dojde k odeslání potvrzovacího emailu na novou emailovou adresu a změna adresy proběhne teprve až po tomto potvrzení. Platnost potvrzovacího emailu je jeden týden.
 • Zrušit přístup člena - Zruší přístup člena na stránky. Zrušením přístupu dojde k zamezení přístupu člena na stránky a ukončení zasílání veškerých emailů a SMS ze stránek.
 • Smazat člena - Smaže člena ze stránek. Smazáním člena se nesmažou jednotlivé příspěvky tohoto člena na stránkách.

Nastavení zobrazení

Umožňuje nastavit režim zobrazení sekce

 • Seznam všech členů - Zobrazí seznam všech členů stránek se všemi údaji.
 • Seznam vlastníků - Zobrazí seznam vlastníků se všemi údaji.
 • Seznam vlastníků dle jednotek - Zobrazí seznam členů dle vlastnictví jednotek. Každý člen je zobrazen v jednotce, kterou vlastní. Pokud vlastní více jednotek, tak je zobrazen vícekrát. Toto zobrazení je plně funkční pouze pokud máte vytvořené a k členům přiřazené jednotky.
 • Seznam uživatelů jednotek - Zobrazí seznam uživatelů jednotek a jejich poskytovatelů.

Filtr členů

Umožňuje filtrovat zobrazené členy

 • Členství - Je možné zobrazit všechny členy bez ohledu na stav členství, pouze současné členy, nebo pouze bývalé.

Nastavení tisku

Umožňuje definovat, jaké údaje mají být obsaženy na tiskovém výstupu seznamu členů.

Přidání, úprava a zaslání přístupů členovi

Povinné údaje
 • Příjmení a jméno - Uveďte celé jméno člena ve tvaru „Příjmení Jméno“ bez titulů.
  • Smazat alternativní - Možnost smazání alternativního jména člena. Volba je zobrazena pouze u úpravy člena za předpokladu, že má člen přiřazen alternativní jméno z katastru nemovitostí. Více v sekci „Aktualizace z katastru“
 • Role - Oprávnění jednotlivých rolí naleznete v tabulce níže.
Nepovinné údaje
 • Email - Při uvedení emailové adresy budou členovi zaslány přihlašovací údaje na stránky. Pokud je zadán email, který je již na stránkách uveden u jiného člena, tak dojde k sjednocení přihlášení.
 • Telefon - Pro možnost SMS upozornění se musí jednat o mobilní telefonní číslo z ČR.
 • Podíl - Celkový vlastnický podíl člena.
 • Vlastní jednotky - Vyberte členem vlastněné jednotky.
  Pokud má člen partnera v SJM, tak jsou tyto jednotky automaticky nastaveny i zadanému partnerovi.
  Pokud člen jednotku nevlastní celou, tak zadejte spoluvlastnický podíl na dané jednotce, například 1/2.
  U manželů v SJM se spoluvlastnický podíl neuvádí. Automaticky je počítáno s podílem 1/2.
  SZ: Zaškrtněte, pokud je člen společným zástupcem pro danou jednotku.
 • Bydlí v jednotce - Vyberte jednotku, ve které člen bydlí. Číslo této jednotky bude následně zobrazeno v seznamu členů ve slupci „Byt“. Toto pole je povinné, pokud je přidáván, nebo upravován uživatel jednotky a jsou definované nějaké jednotky v sekci „Jednotky“.
 • Členství od - do - Možnost nastavení trvání členství. Nastavíte-li datum „do“ do minulosti, tak se člen zařadí mezi bývalé členy. Více informacích o bývalých členech naleznete níže.
 • Partner v SJM - Výběr partnera ve společném jmění manželů (SJM). Výběrěm dojde k vnitřnímu spojení členů a v anktetách budou mít pouze jeden hlas.
 • Zastupuje člena - Povinná položka u role zástupce. Vyberte člena, kterého má zástupce zastupovat. Zástupci to umožní za vybraného člena hlasovat v hlasováních.
 • Číslo účtu - Údaj je viditělný pouze samotným členem a oprávněným osobám.
 • Adresa bydliště - Zadejte, pokud člen bydlí na jiné adrese. Údaj je viditělný pouze samotným členem a oprávněným osobám.
 • Identifikace v ISIR - Slouží pro kontrolu vlastníka v ISIR. Uveďte rodné číslo, datum narození, nebo IČ. Údaj je viditělný pouze samotným členem a oprávněným osobám.
 • Poznámka - Libovolný text, který chcete k danému členovi poznamenat. Údaj je viditělný pouze oprávněným osobám.

Sjednocení přihlášení

Používá se v případě, kdy se více členů přihlašuje použitím stejné emailové adresy. K vytvoření sjednoceného přihlášení dojde, jakmile zadáte ke členovi emailovou adresu, která je již nastavena u jiného člena.

U sjednoceného člena je v sekci „Členové“ zobrazena informační ikonka .

Hlavní člen, na kterého jsou sjednoceni další členové má po přihlášení na výběr, za jakého člena si přeje stránky používat a libovolně se mezi nimi přepínat.

Byvalý člen

Mezi bývalé členy patří všichni členové, kteří mají nastavené datum členství „do“ v minulosti.

Bývalý člen má stále přístup na stránky, dokud mu není zrušen. Na stránkách je ale omezen následujícím:

 • Není mu odesílána emailová pozvánka na schůzi/shromáždění a SMS upozornění den před konáním.
 • Není mu odesíláno emailové a SMS upozornění na nové hlasování a nemůže v hlasovat.

Bývalý člen je v seznamu členů rozlišen barevně. Jeho jméno je místo zeleně uvedeno šedivě.

Bývalé členy lze v seznamu členů nezobrazovat nastavením filtru.

Pokud má bývalý člen nastaveno pole „Bydlí v jednotce“, nebo „Vlastní jednotky“, tak není v sekci „Jednotky“ započítán do počtu vlastníků a bydlících. V profilu jednotky je uveden jako bývalý bydlící, popřípadě jako bývalý vlastník této jednotky.

Jednotky

V této sekci naleznete seznam vchodů a jednotek dle katastru nemovitostí.

Seznam jednotek obsahuje informaci o počtu bydlících v dané jednotce a počtu vlastníků dané jednotky. Údaj u počtu bydlících je čerpán z nastavení „Bydlí v jednotce“ v sekci „Členové“. Údaj o počtu vlastníků je čerpán z nastavení „Vlastní jednotky“ v sekci „Členové“.
Do počtu nejsou započítáni bývalí členové a partneři v SJM jsou počítáni jako jeden vlastník.


 • Tisk - Výběr tiskových výstupů.
 • Export do CSV - Možnost exportu seznamu jednotek do formátu CSV.

Přidat vchod

 • Označení vchodu - Uveďte, jak je daný vchod označen.

Přidat jednotku

Povinné údaje
 • Vchod - Vyberte vchod, pod který jednotka náleží.
 • Označení jednotky - Uveďte, jak je daná jednotka označena.
Nepovinné údaje
 • Společný zástupce pro jednotku - Vyberte člena, který vystupuje jako společný zástupce pro jednotku.
 • Podíl na spol. částech - Uveďte podíl jednotky na společných částech. Podíl zadávejte ve formáti X/Y. Naleznete ho v katastru na stránce „Informace o jednotce“.
 • Typ - Vyberte, zda se jedná o byt, nebo nebytovou jednotku.
 • Umístění - Zadejte umístění jednotky v domě. Například 1. patro, 3NZ a pod.
 • Počet vlastníků - Údaj bude automaticky vypočítán z počtu členů, kteří mají jednotku nastavenou v poli „Vlastní jednotky“. Toto pole je k dispozici v sekci „Členové“.
 • Počet bydlících osob - Zadejte počet dalších bydlících osob, které nemají vytvořen přístup na stránky. Bude připočten k těm, kteří mají danou jednotku nastavenou v poli „Bydlí v jednotce“. Toto pole je k dispozici v sekci „Členové“.
 • Var. symbol pro platby - Uveďte variabilní symbol, který má být používán pro platby poplatků za jednotku.
 • Číslo sklepa - Uveďte číslo sklepa, pokud k jednotce nějaký náleží.
 • Číslo garážového stání - Uveďte číslo garážového stání, pokud k jednotce nějaké náleží.
 • Číslo elektroměru
 • Číslo vodoměru SV - Údaj z vodoměru na studenou vodu.
 • Číslo vodoměru TV - Údaj z vodoměru na teplou vodu.
 • Číslo plynoměru
 • Veřejné poznámky - Možnost uložení libovolných textových poznámek k jednotce, které jsou zobrazeny všem členům.
 • Poznámky pro výbor - Možnost uložení libovolných textových poznámek k jednotce, které jsou zobrazeny pouze oprávněným osobám.

Přidat více jednotek dle rozsahu

Hromadně přidá jednotky pod vybraný vchod dle zadaného rozsahu čísel.

Povinné údaje
 • Vchod - Vyberte vchod, pod který jednotka náleží.
 • Rozsah jednotek - Uveďte rozsah jednotek. Například 1-27, nebo 210-232. Maximální počet pro jedno hromadné přidání je 40.
Nepovinné údaje
 • Typ - Vyberte, zda se jedná o byt, nebo nebytovou jednotku.

Měřidla

V této sekci naleznete seznam měřidel. Měřidla je možné přidávat po jednom a také hromadně.

 • Tisk - Výběr tiskových výstupů.
 • Export do CSV - Možnost exportu seznamu měřidel do formátu CSV.

Přidat měřidlo

 • Označení - Uveďte označení měřidla.
 • Typ - Vyberte typ měřidla. Pokud Vámi požadovaný typ v seznamu chybí, tak ho můžete vytvořit v sekci „Správce“ -> Typy měřidel
Nepovinné údaje
 • K jednotce - Vyberte jednotku, ke které měřidlo náleží.
 • Datum instalace - Zadejte datum, kdy došlo k instalaci měřidla.
 • Platnost ověření do - Zadejte datum, do kdy má měřidlo platné ověření.
 • Datum odebrání - Zadejte datum, kdy bylo měřidlo odebráno. Nastavením tohoto data dojde k přesunutí měřidla mezi odebraná.
 • Poznámka - Libovolná textová poznámka.

Přidat měřidla hromadně

 • Typ - Vyberte typ měřidla. Pokud Vámi požadovaný typ v seznamu chybí, tak ho můžete vytvořit v sekci „Správce“ -> Typy měřidel
 • K jednotkám vchodu - Vyberte vchod, pod který se mají měřidla přidat.
Nepovinné údaje
 • Datum instalace - Zadejte datum, kdy došlo k instalaci měřidla.
 • Platnost ověření do - Zadejte datum, do kdy má měřidlo platné ověření.
 • Poznámka - Libobolná textová poznámka.

Akce

 • Upravit měřidlo - Úprava informací o měřidlu.
 • Odebrat měřidlo - Odebrané měřidlo zůstává v evidenci odebraných měřidel včetně odečtených hodnot. Jako datum odebrání je použito aktuální datum.
 • Smazat měřidlo - Smazáním měřidla dodje ke smazání i všech odečtených hodnot tohoto měřidla.

Odečty měřidel

V této sekci mohou oprávněné osoby přidat a ohlásit tak nový odečet měřidel.

Nový odečet

Povinné údaje
 • Termín od - do - Zadejte termín odečtu. Tento termín bude automaticky zobrazen i v sekci „Kalendář“.
 • Název odečtu - Krátký název odečtu.
 • Informace k odečtu - Podrobnější informace k průbehu odečtu.
 • Odečítané typy měřidel - Vyberte typy měřidel, kterých se odečet týká. Všechna měřidla vybraných typů budou do odečtu zahrnuta. Typy měřidel lze spravovat v sekci „Správce“ -> Typy měřidel
Nepovinné údaje
 • Povolit samoodečty - V případě povolení je členům dovoleno zadat hodnoty odečtů ke svým měřidlům přímo na stránkách. Ve výchozím nastavení může odečet k měřidlu zadat vlastník jednotky, nebo bydlící osoba.
 • Rozeslání upozornění - Možnost rozeslání upozornění na odečet formou emailu a SMS.
 • Pouze pro vybranou skupinu členů - Možnost omezit odečet pouze pro vybranou skupinu členů.
  Odečet bude zobrazen pouze členům z této skupiny a případná emailová a SMS upozornění budou také odeslána pouze členům z této skupiny.
  Omezený odečet je označen například ikonkou role. Oprávněné osoby mají k odečtu přístup bez omezení.
 • Mimo vybranou skupinu členů - Možnost omezení jako je uvedené o bod výše, ale přístup budou mít všichni, mimo členů z vybrané skupiny.
  Pokud je volba použita v kombinaci s výše uvedenou, tak omezuje ne v rámci všech členů, ale v rámci členů povolených volbou výše.
  Takto omezený odečet je označen například ikonkou - role.
 • Přidat přílohy - Velikost jedné přílohy nesmí překročit 10MB a maximální počet příloh je 5 (20 u oprávněných osob). Více souborů lze vybrat táhnutím myši, nebo podržením klávesy „ctrl“ a klikáním na vybrané soubory. V případě nefunkčního výběru více souborů aktualizujte svůj internetový prohlížeč.
  • Přidat nahrané přílohy také do sekce dokumenty - Zaškrtnutím této volby mohou oprávněné osoby nahrané přílohy zařadit automaticky také do sekce „Dokumenty“.

Po přidání odečtu je rozesláno emailové upozornění s informací o odečtu a formou upozornění jako SMS zpráva na mobilní telefon. Toto chování předpokládá, že má daný člen ve svém profilu povolen příjem emailových (výchozí) a SMS upozornění na nové odečty.
Upozornění na odečet není odesíláno členovi, který odečet přidal.

Akce

 • Upravit odečet - Odečet lze dodatečně upravit.
 • Smazat odečet - Smazáním odečtu dojde ke smazání všech zadaných hodnot u měřidel, které k odečtu nálezí.

Odečet

V detailu odečtu naleznete všechny informace o odečtu a seznam měřidel vybraného typu seřazený dle vchodů a jednotek.

Akce

 • Tisk - Možnost tisku odečtu.
 • Export do CSV - Možnost exportu seznamu odečítaných měřidel do formátu CSV.
 • Upravit hromadně - Hodnoty oděčtu měřidel lze upravit hromadně na jedné stránce.
 • Upravit hodnotu odečtu - Lze zadat novou, nebo upravit již zadanou hodnotu u konkrétního měřidla.
 • Smazat hodnotu odečtu - Smazání zadané hodnoty u konkrétního měřidla.

Kontakty

Do sekce lze přidat kontakty na firmy a osoby. Kontakty mohou přidávat pouze oprávněné osoby.

Nový kontakt

Povinné údaje
 • Typ kontaktu - Určení o jaký typ kontaktu se jedná. Například: Elektřina, Plyn, Výtahy, STA.
 • Jméno - Jméno osoby, popřípadě firmy.
 • Kontakty - Výčet všech kontaktů na uvedenou firmu, nebo osobu. Například: adresa, telefon, email, www.
Nepovinné údaje
 • Pouze pro vybranou skupinu členů - Možnost omezit kontakt pouze pro vybranou skupinu členů.
  Kontakt bude zobrazen pouze členům z této skupiny.
  Omezený kontakt je označen například ikonkou role. Oprávněné osoby mají ke kontaktu přístup bez omezení.
 • Mimo vybranou skupinu členů - Možnost omezení jako je uvedené o bod výše, ale přístup budou mít všichni, mimo členů z vybrané skupiny.
  Pokud je volba použita v kombinaci s výše uvedenou, tak omezuje ne v rámci všech členů, ale v rámci členů povolených volbou výše.
  Takto omezený kontakt je označen například ikonkou - role.

Akce

 • Upravit - Upravit kontakt.
 • Smazat - Smazat kontakt.

Fotogalerie

V této sekci si mohou všichni členové založit fotoalbum a nahrávat fotografie, pokud tato možnost není oprávněnou osobou zakázána v sekci „Správce“.

Vytvořit novou fotogalerii

Povinné údaje
 • Název - Krátký název fotogalerie, který se zobrazí po najetí myši na náhled fotogalerie.
Nepovinné údaje
 • Popis - Kompletní popis obsahu fotogalerie.
 • Pouze pro vybranou skupinu členů - Možnost omezit fotogalerii pouze pro vybranou skupinu členů.
  Fotogalerie bude zobrazena pouze členům z této skupiny.
  Omezená fotogalerie je označena například ikonkou role. Oprávněné osoby mají k fotogaleroo přístup bez omezení.
 • Mimo vybranou skupinu členů - Možnost omezení jako je uvedené o bod výše, ale přístup budou mít všichni, mimo členů z vybrané skupiny.
  Pokud je volba použita v kombinaci s výše uvedenou, tak omezuje ne v rámci všech členů, ale v rámci členů povolených volbou výše.
  Takto omezená fotogalerie je označena například ikonkou - role.
 • Povolit nahrávání ostatním - Zaškrtnutím povolujete do vytvářené fotogalerie nahrávání fotografií všem členům SVJ.

Přidat fotografie

 • Výběr fotografií - Více souborů lze vybrat táhnutím myši, nebo podržením klávesy „ctrl“ a klikáním na vybrané fotografie. V případě nefunkčního výběru více souborů aktualizujte svůj internetový prohlížeč. Velikost jedné fotografie nesmí překročit 10MB. Podporované formáty fotografií: jpg, jpeg, png, gif.

Zákony

Odkazy na plné znění zákonů, které se mohou hodit pro provoz a účast v SVJ. Obsah této sekce spravujeme my. Pokud si přejete přidat nějaký zákon, tak nás kontaktujte.

Jak povolit soubory cookies v internetovém prohlížeči

Pro možnost přihlásit se na stránky je nutné mít v internetovém prohlížeči povoleno ukládání cookies souborů. Ve výchozím nastavení mají všechny internetové prohlížeče ukládání cookies zapnuté.

Postup povolení ukládání cookies se liší dle toho, jaký internetový prohlížeč používáte a u některých i v jaké verzi.

Některé prohlížeče umožňují blokovat cookies pro konkrétní stránky. Ujistěte se proto také, že Vaše stránky nejsou na tomto seznamu blokovaných.

Práce s CSV exporty

Ze stránek je možné exportovat data do formátu CSV. Jedná se o textový soubor ve znakové sadě UTF-8. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny středníkem.

Použití CSV dat v Excelu

 • Spusťte aplikaci Excel.
 • Zvolte volbu: Otevřít.
 • V dolní části okna pro výběr souboru zvolte: Textové soubory.
 • Vyhledejte soubor s exportem na disku počítače a zvolte: Otevřít.
 • Vyberte typ souboru: 65001: Unicode (UTF-8) a klikněte na další.
 • Jako oddělovač zaškrtněte: Středník a klikněte na Dokončit.