Menu Zavřeno
Informační stránky pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva ve správě společnosti CHAER s.r.o.

Upozornění

Obsah stránek není pro veřejnost přístupný kompletně. Do informačních systémů bytových domů (extranetu) mají plný přístup pouze členové společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev s vytvořeným přístupem.

Správa nemovitostí

Společnost CHAER s.r.o. poskytuje služby v oblasti správy nemovitostí, účetní a daňové činnosti a ekonomickém poradenství. Tyto služby poskytuje v Moravskoslezském kraji více než dvanáct let. Klienty jsou jak jednotlivci, tak společnosti, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek či spolky.

Informační systém domu (extranet) najdou členové společenství vlastníků jednotek a bytových družstev na jim poskytnuté internetové adrese. K přístupu potřebují znát údaje, které obdrželi na svou emailovou adresu.

Přejít k požadovanému informačnímu systému domu můžete volbou obce a zadáním čísla popisného ve formuláři: